Bölgesel İnsan Hakları Belgeleri

Dünyanın farklı bölgelerinde o bölge ülkelerinin bir araya gelerek oluşturdukları birliklerin çatısı altında oluşturulmuş insan hakları belgelerine bu başlık altında yer verdik.  Tüm belgelerin İngilizce metinlerine ve mevcut olanların resmi veya resmi olmayan Türkçe çevirilerine ulaşabilirsiniz.

Afrika Kıtası İnsan Hakları Belgeleri


 • African Charter on the Rights and Welfare of the Child - TR / ENG
 • African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources - TR / ENG
 • African (Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights - TR / ENG
 • Oau Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa - TR / ENG
 • Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa - TR / ENG

Amerika Kıtası İnsan Hakları Belgeleri


 • American Convention on Human Rights - TR / ENG
 • Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights "Protocol of San Salvador" - TR / ENG
 • American Declaration of the Rights and Duties of Man - TR / ENG
 • Charter of the Organization of American States - TR / ENG
 • Inter‐American Convention on Forced Disappearance of Persons - TR / ENG
 • Inter‐American Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Persons with Disabilities - TR / ENG
 • Inter‐American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women "Convention of Belém do Pará" - TR / ENG
 • Inter‐American Convention to Prevent and Punish Torture - TR / ENG
 • Inter‐American Democratic Charter - TR / ENG 
 • Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty - TR / ENG

Avrupa Kıtası İnsan Hakları Belgeleri


 • Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as Amended by Protocols No. 11 and 14 (Rome, 4.XI.1950) - TR / ENG
 • European Social Charter (Turin, 18.X.1961) - TR / ENG
 • Additional Protocol to the European Social Charter (Strasbourg, 5.V.1988) - TR / ENG
 • Protocol Amending the European Social Charter (Turin, 21.X.1991) - TR / ENG
 • European Charter for Regional or Minority Languages European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Strasbourg, 5.XI.1992) - TR / ENG
 • Additional Protocol to the European Social Charter Providing for a System of Collective Complaints (Strasbourg, 9.XI.1995) - TR / ENG
 • Framework Convention for the Protection of National Minorities (Strasbourg, 1.II.1995) - TR / ENG
 • European Social Charter (Revised) (Strasbourg, 3.V.1996) - TR / ENG
 • Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul, 11.V.2011) - TR / ENG 
 • Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Strasbourg, 4.XI.1993) - TR / ENG
 • Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Strasbourg, 4.XI.1993) - TR / ENG
 • Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Vienna, 19.III.1985) - TR / ENG
 • Protocol No. 9 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, 6.XI.1990) - TR / ENG
 • Protocol No. 10 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Strasbourg, 25.III.1992) - TR / ENG
 • Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Restructuring the Control Machinery Established Thereby (Strasbourg, 11.V.1994) - TR / ENG
 • Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, 4.XI.2000) - TR / ENG
 • Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning the Abolition of the Death Penalty in all Circumstances (Vilnius, 3.V.2002) - TR / ENG
 • Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Amending the Control System of the Convention (Strasbourg, 13.V.2004) - TR / ENG
 • Protocol N° 14bis to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Strasbourg, 27.V.2009) - TR / ENG