İnsan Hakları Merkezleri

Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

1978'de kurulmuştur. Türkiye'de bir üniversite bünyesinde kurulan ilk insan hakları merkezidir. 3o yılı aşkın akademik birikime ve uygulama deneyimine sahip olan Merkez, ülkemizde insan hakları alanında bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzlemde insan hakları bilincinin ve dayanışmasının geliştirilmesi için faaliyet göstermektedir.


 

 

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

......


 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

2000 yılında kurulmuştur. Merkez'in amacı, kuruluş yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle, "insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında, iç hukuk ve uluslararası hukuk bakımından insan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik, disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmaktır.


 

 

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

1997 yılında kurulmuştur. Merkezin amacı, insan Hakları Hukukuna disiplinlerarası bir yaklaşımla, ulusal ve ulusalüstü hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır. 


 

 

TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi

 

1975 yılında kurulmuştur. Merkez'in amacı, Türkiye’de insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve bu alanda kamu yönetiminin gereksinmelerinin karşılanmasına yardımcı olmaktır.Merkez, 1979 yılından bu yana İnsan Hakları Yıllığı ve Turkish Yearbook of Human Rightsadlı dergileri yayınlamaktadır. 


 

 

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi

 

2001 yılında, daha önce birlik bünyesinde bulunan İnsan Hakları Komisyonu'nun yerine kurulmuştur. Merkezin amacı, Barolar Briliği'nin "hukukun üstünlüğü, demokrasi ilkeleri, insan haklarının tam ve eksiksiz uygulanması, laik ve sosyal hukuk devletinin bağımsızlık ve bütünlüğünün korunması" görevi doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktır.