LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

Merkez bünyesinde, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İnsan Hakları Anablim Dalı çerçevesinde 2008 yılından beri tezli ve tezsiz olarak İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir. Bu programın özelliği, merkezinde felsefe ve etiğin bulunduğu disiplinlerarası bir program olmasıdır.

Programın genel amacı, herkesten önce insan haklarını korumları beklenen kişileri –başta güvenlik kuvvetleri olmak üzere diğer kamu görevlilerini, parlemento üyelerini, hakim ve savcıları, sosyal hizmet uzmanlarını insan haklarının kavramsal bilgisi ile donatmak  ve çelişkili durumlarda eylemde bulunurken insan haklarının gerektirdiklerini bulabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktır. Çünkü bu iki bilgi, insan haklarının yaşamda korunabilmesinin koşullarındandır.