Merkez Çalışanları

Merkez Müdürü


Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ 

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl Prof. Dr.Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı. 1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı tez ile Doktora derecesini aldı.
1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Felsefe ve Latince dersleri verdi.

1968'de Hacettepe Üniversitesi’ne atanan Kuçuradi, 1969 yılında Felsefe Bölümü'nü kurdu ve emekli olduğu 2003 yılına kadar Bölüm Başkanlığını yürüttü. 1970'te doçent; 1978'de profesör oldu. Kuçuradi, bu üniversitede İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu ve bu Merkezin bünyesinde İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütmeye başladı. Halen, Maltepe Üniversitesi’nin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Merkez Çalışanları


Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN / Öğretim Görevlisi

1992 yılında ODTÜ Felsefe Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalından , 2001 yılında "Aristoteles Etiği ve Macintyre’ın Erdem Görüşü" başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesini ve 2006 yılında "Tarihsel Varlık Alanının Oluşumunda Bireyin ve Kişinin Yeri" başlıklı teziyle Doktora derecesini  aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde on yıl süreyle öğretmenlik yaptı. 2006-2012 yılları arasında Süleymen Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yaptı. 

Çalışmaları insan felsefesi, etik ve özgürlük sorunu, Nietzsche ve Aristoteles üzerine yoğunlaşmaktadır.


Yrd. Doç. Dr. Bergen COŞKUN / Öğretim Görevlisi

1998 yılında İstanbul Üniversite İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Reklam yazarlığı ve dublaj sanatçılığı yaptı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olarak çalıştı. 2004 yılında burslu olarak girdiği Maltepe Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi’nden, 2008 yılında, Felsefe ve Psikoloji çift anadal programlarını tamamlayarak fakülte ikincisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede Etik ve Uygulamalı Etik Yüksek Lisansını, bölüm birincisi olarak bitirdi. 2015 yılında da Felsefe Doktora Programını tamamladı. Halen, T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Etik, insan felsefesi, insan hakları, 20. yüzyıl felsefesi ve varoluşçuluk çalışma alanları arasındadır.


Elif N. HAMİDİ / Projeler Koordinatörü

1998 yılında Trakya Üniversitesi EMYO Serigrafi bölümünden; 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın-Yayın bölümünden mezun oldu. Öğrencilik hayatı boyunca Eskişehir'deki yerel gazetelerde haber, röportaj ve köşe yazıları yayımlandı. Bazı ulusal gazetelerde röportaj ve araştırma haberlerine yer verildi. 2004 yılından bu yana çeşitli dergilerde muhabir, editör ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. Halen çeşitli dergiler için sanat ve edebiyat dünyasından önemli isimlerle röportajlar yapmaya devam ediyor. Remzi Kitap Gazetesi, İyi Kitap, Aydınlık Kitap Eki, Cumhuriyet Kitap Eki, Sabitfikir için kitap değerlendirme/tanıtım yazıları yazıyor, söyleşiler yapıyor. Ayrıca Roman Kahramanları, SoL Kitap Eki, Varlık ve Tempo Kitap’ta da yazıları yayımlandı. Eylül 2015’te Maltepe Üniversitesi’nde “İnsan Hakları” üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve aynı üniversitede İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Uzman olarak görev yapıyor.