Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri

 

Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulmuş temel insan hakları belgeleri bu başlık altında derlenmiştir. Aşağıda ana sözleşmeleri ve onlara bağlı seçmeli protokolleri İnglizce ve Türkçe olarak bulabilirsiniz.

Metinlerin İngilizceleri, Birleşmiş Milletler kaynaklarından, Türkiye tarafından onaylananlar Resmi Gazete'den alınmıştır.  Türkiye tarafından henüz onaylanmamış sözleşmelerin ise resmi olmayan çevirilerine yer verdik. 

 

Temel Belgeler


- Birleşmiş Milletler Tüzüğü (26 Haziran 1945)  TR ENG 

- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (10 Aralık 1948)  TR / ENG  

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi (20 Kasım 1959) TR

 

Temel Sözleşmeler


- Irkçılığa Dayalı Her Türlü Ayırımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (21 Aralık 1965)  TR / ENG


- Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (16 Aralık 1966)  TR / ENG 

- Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (16 Aralık 1966) TRENG 

- Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Ölüm Cezasının Kaldırımlası Amaçlı Seçmeli Protokol (15 Aralık 1989) TRENG


- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966) TR / ENG

- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (10 Aralık 2008)  TR / ENG


- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (18 Aralık 1979)  TR / ENG 

- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesine Ek Seçmeli Protokol (10 Aralık 1999) TRENG


- İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme (10 Aralık 1984) TR / ENG

- İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (18 Aralık 2002) TR / ENG 


- Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasım 1989) TR / ENG

- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olması Konusundaki Seçmeli Protokol (25 Mayıs 2000) TRENG

- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pronografisi ile İlgili Seçmeli Protokol (25 Mayıs 2000) TRENG


- Bütün Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi (18 Aralık 1990)  TR / ENG


- Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (20 Aralık 2006)  TR / ENG


- Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme (13 Aralık 2006)  TR / ENG

- Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (12 Aralık 2006) TR / ENG