YAYINLAR

 

İNSAN HAKLARI / HUMAN RIGHTS

EVRENSEL BİLDİRGENİN 60. YILINDA İNSAN HAKLARI

60 YEARS AFTER THE UNIVERSAL DECLARATION

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün bu ilk yayını, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilânının 60. yılı vesilesiyle, 6–7 Kasım 2008 günlerinde düzenlenen uluslararası konferansta “Hepimiz için Onur ve Adalet” başlığı altında “Neredeyiz?” ve “Geleceğe Yönelik Beklentiler” adlı iki oturumda sunulan bildirilerden oluşuyor. Bildiri sunanlar ve bildiri konuları şunlar:

 

 

Açılış Konuşmaları:

 • Mehmet Moğultay, Eski Adalet Bakanı, Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
 • Prof. Dr. Kemal Köymen, Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • Dr. Moufida Goucha, Chief of the Human Security, Democracy and Philosopy Section, UNESCO
 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

Birinci Bölüm / Hepimiz için Onur ve Adalet: Neredeyiz?

 • Nkolo Foé, Kamerun, “Ajustement structurel, bonne gouvernance et droits de l’homme en Afrique”
 • Abha Sur, Hindistan, “Human Rights in South Africa”
 • Eric Freedman, ABD - Timur Kocaoğlu, Türkiye, “Central Asia and Azerbaijan: Falling far Short on the 60th Anniversary of the Universal Decleration of Human Rights”
 • Florentin Meléndez, El Salvador,The Inter-American System for the Protection of Human Rights”
 • Dominique Leydet, Kanada, “Human Rights in North America”
 • Michelle Bubis, İsrail, “Human Rights in Middle East"
 • İbrahim Ö. Kaboğlu, Türkiye, “Türkiye’de İnsan Hakları”
 • Fazıl Sağlam, Türkiye,İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin BM’de Kabulünün 60. Yıldönümünde Sosyal Haklar”
 • Fikret Şenses, Türkiye, “Understanding and Dealing with Poverty. The Human Rights Dimension”

 

İkinci Bölüm / Hepimiz için Onur ve Adalet: Geleceğe Yönelik Beklentiler

 • Harun Tepe, Türkiye, “İnsan Hakları Eğitiminden Beklenenler”
 • Peter Kirchschläger, İsviçre, Prospects for Human Rights Education”
 • Ayşe Buğra, Türkiye, “İnsan Hakları Araştırmalarından Beklenenler”
 • Gülriz Uygur, Türkiye, “İnsan Hakları ve Hukuki Diskur: Kültürellik Tartışmaları Çerçevesinde Etik Dayanağı Hukuki Diskura Yerleştirmede Rawls’un Reflektif Dengelemesi Bir Cevap Sağlayabilir mi?”
 • Numan Hazar, Türkiye, “İnsan Haklarına Dayalı Ulusal ve Uluslararası Siyaset Yapma Olanakları”
 • Ömür Orhun, Türkiye, “İnsan Haklarına Dayalı Siyaset Yapma Olanakları”
 • Ertuğrul Yalçınbayır,Türkiye, “İnsan Haklarının 60. Yılı”

 

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları-1

Yayına Hazırlayan: Ioanna Kuçuradi, 

Sayfa Sayısı: 252 , Boyutları: 14,5cm x 21cm, Basım Yeri – Tarihi: İstanbul - 2011, ISBN: 978-975-6760-40-6

Satın Al


HUKUK FELSEFESİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: 

RETHINKING THE PHILOSOPY OF LAW:

HUKUK TEORİLERİ, İNSAN HAKLARI VE ANAYASALAR 

LEGAL THEORIES, CONSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS

Bu kitap "Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar" konulu toplantıda yapılan konuşmalardan bir kısmının metinleridir.
 Bu toplantıyı düzenlememizin ana amacı, Hukuk Felsefesini yeni problemleriyle akademik gündeme getirmek, böylece de her düzeyde hukuk oluşturmada ve hukukun uygulanmasında etik ile insan haklarının yerine ve önemine dikkat çekmektir.


Kitapta bildirisi bulunanlar ve bildiri konuları şunlar:

Açılış Konuşmaları / Inaugural Addresses

 • Prof. Dr. Kemal Köymen, Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • Avukat Özdemir Özok, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

 Bildiriler / Papers

 • Ofer Raban, Kamerun, “The Benefits and Dangers in Dual Constitutional Systems of Civil Rights Protection
 • İbrahim Ö. Kaboğlu, Türkiye, “Olağan Dönemlerde Anayasa Yapmanın Zorlukları: Anayasanın Dayandığı Temel İLkeler Üzerine Oydaşma Sorunu”
 • Ece Göztepe, Türkiye, “Çokboyutlu Hukuk Düzleminde Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Meselesi”
 • Hayrettin Ökçesiz, Türkiye, “Hukuka Felsefe Düşünmek”
 • Oktay Uygun, Türkiye,Çağımızın İnsan Onuruna Yönelttiği Tehditler Karşısında İnsan Haklarının Önemi”
 • Gülriz Uygur, Türkiye, “Hukuki Bakış Açısında Etik Dayanağa Yer Vermek”
 • Kenneth Einar Himma, ABD, “Understanding the Relationship Between” the U.S. Constitution and Positivism’s Rule of Recognition: Constitutional Theory and Jurisprudence”
 • Bertil Emrah Oder, Türkiye, “Temel Hakların Yargısallaşması ve Kuramsal Sorunlar: Türkiye Örneği

 

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları-2

Yayına Hazırlayan: Ioanna Kuçuradi

Sayfa Sayısı: 172, Boyutları : 14,5 x 21, Basım Yeri – Tarihi: İstanbul - 2011, ISBN: 978-975-6760-41-3

Satın Al

 


21. YÜZYILIN BAŞINDA İNSAN HAKLARINI KORUMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Bu kitap, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği ilk konferansta sunulan bir kısım bildirilerin metinlerinden oluşuyor.

Bu bildiriler, insan hakları ihlallerine yol açan belli başlı nedenler üzerine –yoksulluk, terör, ayırımcılık ve bunların olduğu kadar diğer birçok sorunun da temelinde bulunan bilgisizlik üzerine- yoğunlaşıyor. Ve en önemlisi, bu bildirilerde tartışılanlar, insan hakları ihlalleri yaparak insan haklarının korunamayacağını ve dünya düzeyinde açlık, eğitimsizlik, tedavi edilebilir haslıklardan ölümler devam ettiği sürece insan onurunun korunamayacağını gösteriyor. 

Kitapta bildirisi bulunanlar ve bildiri konuları şunlar:

Açılış Konuşmaları

 • Prof. Dr. Aytekin Berkman, Maltepe Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

Birinci Bölüm: Yoksulluk Sorunu

 • Hüseyin Özel, “İnsan Haklarına Yönelik Bir Tehdit Olarak Yoksulluk”
 • Meryem Koray, “Büyüyen Yoksulluk ve Yoksunluk Sorunu Karşısında İnsan Hakları Tartışmaları”
 • Vildan Yirmibeşoğlu, “Kadınlara Yansıyan Yoksulluk ve Temsil Sorunu”

 

İkinci Bölüm: Bilgisizlik ve Görünümleri

 • Betül Çotuksöken, “İnsan Hakları İhlallerine Yol Açan Retorikler: Demokrasi-İnsan Hakları İkilemi”
 • İbrahim Ö. Kaboğlu, “İnsan Hakları ve Güvenlik İlişkisi Üzerine”

 

Üçüncü Bölüm: Terör ve Görünümleri

 • Fazıl Sağlam, “Hukuk Devleti ve Terör”
 • Cemal Güzel, “Canlı Bombalar”

 

Dördüncü Bölüm: Kitle İletişim Araçlarının İnsan Hakları İhlallerindeki Rolü

 • Sevda Alankuş, “Yeni Habercilik Anlayışı ve Hak Odaklı Habercilik”
 • Korkmaz Alemdar, “Kitle İletişim Araçları ve İnsan Hakları”

 

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları-2

Yayına Hazırlayan: İoanna Kuçuradi

Sayfa Sayısı : 188, Boyutları: 14,5 x 21, Basım Yeri – Tarihi: İstanbul - 2011, ISBN: 978-975-6760-45-1

Satın Al


 

ŞİDDET VE İNSAN HAKLARI / VIOLENCE AND HUMAN RIGHTS

 

    İnsan Hakları Merkezimizin bu dördüncü yayını 2 Nisan 2012 günü Merkezimizde düzenlenen "Şiddet ve İnsan Hakları" konulu uluslararası toplantıda    

yapılan konuşmalardan ve özeti dunulan bir raporun metninden oluşuyor. 

 

    Bu toplantıda son yıllarda ülkemizde ve dünyada karşılaştığımız bir olgu karşısında yaptığımız çalışmalardan birisidir. Bu garip olgu, insan haklarının korunmasını amaçlayan çalışmaların gitgide artması, ama aynı zamanda kör şiddetin  de gitgide artmasıdır. Neden artıyor şiddet? 

 

 

Açılış Konuşmaları:

 • Prof. Dr. Kemal KöymenT.C. Maltepe Üniversitesi Rektörü

 • Avukat Vedat Ahsen Coşar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, T. C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

Bildiriler / Papers

 • Küreselleşen Dünyada Şiddeti Kavramlaştırmak, Yakın Ertürk

 • University Responses to Forced Marriage and Violence Against Women in the UK: Report on a Pilot Study, Marilyn Freeman & Renate C.A. Klein

 • The Right to Protection from Domestic Abuse, Jonathan Herring

 • Erken Çocukluk Döneminde Yaşanan Şiddetin Etkileri Şiddet: En Acı Miras!, Betül Ulukol

 • Kadına Yönelik Şiddet Karşısında Anayasal Tutumlar: Normatif ve Yargısal Boyut, Bertil Emrah Oder

 • Avaz Avaz Susanlar: Namus İntiharları ve Şiddet, Hülya Şimga Durudoğan

 

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları-4

Yayına Hazırlayan: Ioanna Kuçuradi, Özge Yücel Dericiler

 

Sayfa Sayısı: 132 , Boyutları: 14,5cm x 21cm, Basım Yeri – Tarihi: İstanbul - 2013, ISBN: 978-975-6760-55-0