Öğretim Kadrosu

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl Prof. Dr.Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı. 1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı tez ile Doktora derecesini aldı.
1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Felsefe ve Latince dersleri verdi.

1968'de Hacettepe Üniversitesi’ne atanan Kuçuradi, 1969 yılında Felsefe Bölümü'nü kurdu ve emekli olduğu 2003 yılına kadar Bölüm Başkanlığını yürüttü. 1970'te doçent; 1978'de profesör oldu. Kuçuradi bu üniversitede İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu ve bu Merkezin bünyesinde İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütmeye başladı.

Felsefe ve İnsan Hakları konusunda bir UNESCO kürsüsü sahibi olan Ioanna Kuçuradi, halen, Maltepe Üniversitesi’nin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Darüşşafaka Lisesinde altı yıl öğretmenlik yaptı ve İstanbul Üniveresitesi Kütüphanesinde çalıştı. 1982 yılında araştırma görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde çalışmaya başladı ve 1984 yılında Ortaçağ Felsefesi alanında Doktora derecesi aldı. 1988 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesinde çalıştıktan sonra, 2000 yılında Maltepe Üniversitesine geçti ve 2004 yılında, Felsefe Bölümünü kurdu.

Halen, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Sevgi İYİ

1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden 1982 yılında Yüksek Lisans ve 1989 yılında da Doktora derecelerini aldı. 1979-1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde asistan olarak görev yapan Prof Dr. İyi, 1990 yılında Uludağ Üniversitesi’ne atandı ve bu üniversitede Felsefe Bölümünü kurdu. 1994 yılında doçent, 2001 yılında da profesör oldu.

Çağımızda Metafizik SorunuMartin Heideger’de İnsan Sorunu ve Cumhuriyet Dönemi’nde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları başlıklı kitapları ve insan felsefesi, etik, değer felsefesi, çağdaş felsefe ve sanat felsefesi alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.
 

Halen, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde görevli olan Prof. İyi Türkiye Felsefe Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Maltepe Üniversitesi’nin İnsan Hakları ve Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir.


Doç. Dr. Gülriz UYGUR

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden aldı. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Türkiye Felsefe Kurumu Genel Sekreterliği görevlerini yapmaktadır.

Hukuk-etik ilişkisiyle ilgili çalışmalar yapan Uygur’un, “Hukuk, Etik ve İlkeler” başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.


Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN

1992 yılında ODTÜ Felsefe Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalından, 2001 yılında "Aristoteles Etiği ve Macintyre’ın Erdem Görüşü" başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesini ve 2006 yılında "Tarihsel Varlık Alanının Oluşumunda Bireyin ve Kişinin Yeri" başlıklı teziyle Doktora derecesini  aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde on yıl süreyle öğretmenlik yaptı. 2006-2012 yılları arasında Süleymen Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yaptı. 

Çalışmaları insan felsefesi, etik ve özgürlük sorunu, Nietzsche ve Aristoteles üzerine yoğunlaşmaktadır.


Yrd. Doç. Dr. Bergen COŞKUN

1998 yılında İstanbul Üniversite İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Reklam yazarlığı ve dublaj sanatçılığı yaptı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olarak çalıştı. 2004 yılında burslu olarak girdiği Maltepe Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi’nden, 2008 yılında, Felsefe ve Psikoloji çift anadal programlarını tamamlayarak fakülte ikincisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede Etik ve Uygulamalı Etik Yüksek Lisansını, bölüm birincisi olarak bitirdi. 2015 yılında da Felsefe Doktora Programını tamamladı. Halen, T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Etik, insan felsefesi, insan hakları, 20. yüzyıl felsefesi ve varoluşçuluk çalışma alanları arasındadır.