GÜNEYDOĞU AVRUPA’DA KİMLİKLER SORUNU VE İNSAN HAKLARI

 

GÜNEYDOĞU AVRUPA’DA KİMLİKLER SORUNU VE İNSAN HAKLARI/ THE PROBLEM OF IDENTITIES IN SOUTH EASTERN EUROPE AND HUMAN RIGHTS

Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları, Merkezimizin beşinci yayınıdır ve 2009 yılında düzenlediğimiz “Beşinci Balkan Ülkeleri Felsefe Semineri”ne sunulan bildirilerden oluşuyor.

Farklı etnik ve dinsel kimliklere sahip insanların birbirlerine bakışlarının sık sık ölümcül çatışmalara yol açtığı Balkanlarda, kimlikler konusunda insan hakları açısından düşündürmeyi amaçlayan bu seminerde Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Türkiye ve Yunanistan’dan felsefeciler ve bilim insanları bildiri sundular. Bu bildirilerden 20’si bu kitapta yer alıyor.

 

Açılış Konuşmaları

. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, T. C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

. Prof. Dr. Kemal Köymen, T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörü

. William L. McBride, President of FISP

. Dr. Zhelyu Zhelev, President of Bulgaria (1190-1997), President of Balkan Political Club

. İoanna Kuçuradi, "Conception of Identities and Human Rights"

 

Bildiriler / Papers

. Religious Minorities-A Potential for Peace Religious Freedom in Bulgaria Today, Ivan Kaltchev

. Public Function and the Role of BNR in the Context of Human Rights and Identities, Stanislava Pircheva

. About Hospitality and Tolerance in South–Eastern Europe, Petru Bejan

. Globalization, Human Rights and Democracy, Pavo Barišić

. The Concept of Identity: An Anthropontological Approach, Betül Çotuksöken

. Nationalism and Patriotism from the Perspective of Human Rights, Harun Tepe

. The Theoretical and Social Conditions of Human Rights, Ahmet Ulvi Türkbağ

. People in Motion: A Glimpse on Conceptual, Ethical and Educational Aspects of Cross-cultural Encounters, Zerrin G. Tandoğan

. National Identities, Epistemic and Moral Norms and Historical Narratives, Stelios Virvidakis

. The Universality of Human Rights in the Space of Cultural Pluralism, Stavroula Tsinorema

. Greekness, Hellenistic Cosmopolitanism and Human Rights, Myrto Dragona-Monachou

. Bioethical Aspects of Torture in Albania in the Human Rights Focus, Bardhly Çipi

. On Toleration, Charity and Epistemic Fallibilism, Mircea Dumitru

. Küreselleşme, Çokkültürlülük ve İnsan Hakları, H. Haluk Erdem ve Mustafa Günay

. Etnik, Kültürel Kimlik Hakkının, Evrensel, Bireysel İnsan Haklarının Önüne Geçilmesi Tehlikesi, Ali Taşkın

. Summary of the Seminar by William L. Mcbride

 

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları

Yayına Hazırlayan: İoanna Kuçuradi

Sayfa Sayısı: 191, Boyutları: 14,5cm x 21cm, Basım Yeri–Tarihi: İstanbul-2014, ISBN: 978-975-6760-57-4