İHA 504 - Etik ve İnsan Hakları

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2012-2013 Bahar Yarıyılı

ETİK VE İNSAN HAKLARI

 İHA 504 01 ve 02

7,5 AKTS Kredisi

 1. yıl – 2. yarıyıl

Yüksek Lisans

Zorunlu

3 s/hafta

Teorik: 3 s/hafta     

Türkçe

 

Öğretim elemanı, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri:

[email protected]

Pazartesi 16:00-17:00

(Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:

 

 

 

 

 

Dersin Genel Amacı:

Dersin amacı, öğrencilerin etik ilkeler olarak insan haklarının kişi kararlarını ve eylemlerini belirleyebileceği noktalar üzerinde düşündürerek, bu eylemler ve kararların diğer eylem ve kararlardan etik değer farkını ve insan dünyası için anlamlarını görmelerine yardımcı olmaktadır.

Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:

 • Kişilerin aldıkları kararların ve yaptıkları eylemlerin insan haklarıyla bağlantısını görebilmek,
 • Kendi kararlarının ve eylemlerinin insan haklarıyla bağlantısını görebilmek,
 • İnsan haklarını  yapıp ettikleriyle  korumasının değerinin farkına varmak,
 • İnsan haklarını koruyan insanların dünyaya kattıklarını görebilmek.

Genel Yeterlilikler:

Olup bitenlere etik ve insan hakları açısından bakabilme, olup bitenleri bu açıdan değerlendirebilme.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Anlatım, tartışma, sunum

Dersin veriliş şekli: Yüz yüze

Önkoşul: IHA 503 İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu dersi

Eş dönemli koşul: Yok

Önerilen ilave dersler: Yok

Dersin İçeriği: Bu derste bilgisel bir alan olarak etik üzerinde durulacak, insan haklarının korunmasında felsefi etik bilgisinin sağladıkları örneklendirilerek tartışılacak ve bu temel üzerinde insan haklarını korumanın öznel koşulları ele alınacaktır.

Ders kategorisi:

 1. Temel meslek dersleri

 

 1. Uzmanlık/alan dersleri

X

 1. Destek dersleri

 

 1. Aktarılabilir beceri dersleri

 

 1. Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri

 

Ders Kitabı: Yok.

Yardımcı Okumalar:

 • AKARSU, Bedia. Mutluluk Ahlakı, İnkılap Yayınevi, İstanbul 1998
 • AKARSU, Bedia. Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi, İnkılap Yayınevi, İstanbul 1999
 • ARISTOTELES, Nikomakhos’a Etik, çev: Saffet Babür, Bilgesu Yayıncılık, Ankara 2007
 • BACHMANN, Ingeborg. Radyo Oyunları/Manhattan’ın İyi Tanrısı, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul 2000
 • CAMUS, Albert. Veba, Can Yayınları, İstanbul 2009
 • KANT, Immanuel. Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, çev: İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2002 (3. baskı)
 • KANT, Immanuel. Pratik Aklın Eleştirisi, çev: İoanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2009 (3. baskı), 48. sayfaya kadar.
 • KUÇURADİ, İoanna. Uludağ Konuşmaları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1997 (3. baskı)
 • KUÇURADİ, İoanna. Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2006 (4. baskı)
 • KUÇURADİ, İoanna. “Etiğe Yaklaşımlar, Etikte Yaklaşımlar  ve bir ‘Evrensel Etik’ Düşüncesi”, Prof. Dr. Nihat Nirun’a Armağan, Yayıma Hazırlayan: Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2007, s. 119-128
 • KUÇURADİ, İoanna. Aristoteles ve Ontolojik Yaklaşım”, Çağın Olayları Arasında, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2009 (3. baskı)
 • MCINTYRE, Alasdair. Erdem Peşinde, çev: Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul 2001
 • PLATON, Menon, çev: Ahmet Çevizci, Sentez Yayıncılık, Bursa 2007
 • TEPE, Harun. Etik ve Meslek Etikleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2009 (2. baskı)

Haftalık Ders Konuları

Haftalar

Tartışılacak Konular

1. Hafta

Giriş: ‘Etik’, ‘ahlâk’, ‘ahlâklılık’ terimlerinin anlamı

2. Hafta

Platon’un Menon dialoğunda erdem

3. Hafta

Aristoteles’in Nikomakhos'a Etik’inde erdem

4. Hafta

Kant’ın etik görüşü

5. Hafta

Etiğe yaklaşımlar, etikte yaklaşımlar

6. Hafta

XX. yüzyılda etik

7. Hafta

İnsan haklarının korunmasında etik bilgisinin rolü

8. Hafta

Ara sınav

9. Hafta

İnsan haklarının korunmasında etik bilgisinin rolü

10.  Hafta

Eylem ve etik eylem

11. Hafta

Bir durum karşısında eylem ve insan hakları

12. Hafta

Bir durum karşısında eylem ve insan hakları

13. Hafta

Yargıcın eylemi ve insan hakları

14. Hafta

Erdemler ve etik değerler

15. Hafta

Anlam sorunu ve insan hakları

16. Hafta

Son sınav

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI  (Yüzde dağılımı)

Devam

 

%20

Laboratuar

 

 

Uygulama

 

 

Alan Çalışması)

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

Ödev

 

 

Sunum

 

 

Projeler

 

 

Seminer

 

 

Ara sınavlar

 

%30

Final

 

%50

TOPLAM

 

%100

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

 

YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

 

TOPLAM

 

 

 

AKTS Öğrenci İş Yükü Tablosu

 

 

 

Etkinlikler

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü

 
 

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

 

Laboratuar

 

 

 

 

Uygulama

 

 

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

28

3

84

 

Sunum / Seminer Hazırlama

1

18

18

 

Proje

 

 

 

 

Ödevler

 

 

 

 

Ara sınavlar

1

20

20

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

25

25

 

Toplam İş Yükü

 

 

189

 

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

No

Program Yeterlilikleri/Çıktıları                                                                                           

Katkı Düzeyi*

 

1

2

3

4

5

1

Lisans düzeyi yeterliliklerine ve insan hakları alanında edindiği bilgilere dayanarak, geldiği alanın sorunlarının insan haklarıyla bağlantısını kurabilir.

 

 

 

 

X

2

Karşılaştığı sorunlara insan hakları bilgisine dayanarak çözümler üretebilir.  

 

 

 

 

X

3

İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri işbaşında kullanabilecek duruma gelir.

 

 

 

 

X

4

Mesleğini icra ederken karşılaştığı karmaşık sorunlara insan haklarına dayalı bir yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle çözüm üretebilir.

 

 

 

 

X

5

Edindiği bilgileri ve insan hakları alanındaki çalışmaları, güncel problemlerle ilişkilendirerek, gerek alanındaki gerek alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel biçimlerde sistemli olarak aktarabilir.

 

 

 

X

 

6

İnsan hakları alanında kazanacağı uzmanlık bilgisi ve becerilerine dayanarak, sosyal sorunları değerlendirebilir, gerektiğinde de yönlendirebilir.

 

 

 

X

 

7

Uzmanlık alanındaki çalışmalarında alana özgü yetkinliğini oluşturan bilgileri değerlendirirken etik değerleri gözetir.

 

 

 

 

X

8

Her türlü biçimde inceleme ve araştırmada etik ve insan hakları bilgisini temele alır.

 

 

 

 

X

9

İnsan hakları alanındaki uzmanlık bilgisini kullanarak, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme etkinliklerini yönetir.

 

 

 

X

 

10

İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve topluma hizmet alanlarında kullanabilir.

 

 

 

 

X

11

Çevresinde insan hakları duyarlılığının geliştirilmesi için uzmanlık bilgisini kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

PDF olarak indirmek için tıklayınız.


* 1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecektir.