İHA 510 - Seminer

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI( TEZLİ)

2012-13 Bahar Yarıyılı

Dersin adı: Seminer

İHA 510

AKTS Kredisi: 7.5

2. yıl – 2. yarıyıl

Yüksek Lisans

Zorunlu

3 s/hafta

Teorik: 3 s/hafta   Uygulamalı: 0 s/hafta 

Türkçe

Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, İletişim Bilgileri:

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, e-posta: [email protected], Dahili tel no: 2208

Ders Verdiği Şube(ler):

İHA 510 01

Görüşme Saatleri: Pazartesi 09.00-17.00, Salı 09.00-11.00

                (Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:

    http://insanhaklari.maltepe.edu.tr/

       

Dersin Genel Amacı:

Bu seminerin amacı, tez hazırlayacak öğrencileri, konularını belirleyebilmek, malzemelerini oluşturmak ve tez önerilerini hazırlamak için çalıştırmaktır.

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:,

  • Yapacağı tezin ön taslağını oluşturmuş olmak,
  • Bir araştırma için malzemenin nasıl hazırlandığını öğrenmiş olmak,
  • Bütünlük gösteren bir çalışmanın nasıl yapılacağı üzerinde düşünmüş olmak.

Genel Yeterlilikler:

Problem yakalayabilme, yakaladığı problemi bağlantıları içinde geliştirebilme ve ileri sürülen savları temellendirebilme.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Sunuş, tartışma.

Dersin veriliş şekli:

Yüzyüze

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:

Yok

Önkoşul:

Programın zorunlu derslerini tamamlamış olmak.

Eş dönemli koşul:

Yok

Önerilen ilave dersler:  

Yok

Dersin içeriği:

Bu derse katılan öğrencilerin her birinin, tez konusunu belirleyebilmek için gerekli olan düşündürme alıştırmaları yapılacak ve malzeme oluşturmalarına yardım edilecektir.

Ders kategorisi:

  1. Temel meslek dersleri

 

  1. Uzmanlık/alan dersleri

X

  1. Destek dersleri

 

  1. Aktarılabilir beceri dersleri

 

  1. Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri

 

Yardımcı Okumalar:
  • Her öğrencinin seçtiği konuya göre belirlenir.

Haftalık ders konuları:

Haftalar

Tartışılacak/İşlenecek Konular

1. Hafta

Giriş

2. Hafta

Örnekler üzerinde tartışma

3. Hafta

Öğrenci Sunuşları

4. Hafta

Öğrenci Sunuşları

5. Hafta

Öğrenci Sunuşları

6. Hafta

Öğrenci Sunuşları

7. Hafta

Öğrenci Sunuşları

8. Hafta

Ara değerlendirme

9. Hafta

Öğrenci Sunuşları

10. Hafta

Öğrenci Sunuşları

11. Hafta

Öğrenci Sunuşları

12. Hafta

Öğrenci Sunuşları

13. Hafta

Öğrenci Sunuşları

14. Hafta

Çalışmaların ön değerlendirilmesi ve sorunlar

15. Hafta

Sömestre sonu değerlendirme

16. Hafta

Final Sınavı

 
Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Sayısı

Katkı Payı

Devam

 

 

Laboratuvar

 

 

Uygulama

 

 

Alan Çalışması

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

Ödev

1

%25

Sunum

2

%25x2

Projeler

 

 

Seminer

 

 

Ara Sınavlar

 

 

Final

 

%25

 

Toplam

%100

 
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)

Etkinlikler

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam
İş Yükü

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati)

14

3

42

Laboratuvar

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, vb)

28

3

84

Sunum / Seminer Hazırlama

3

20

60

Proje

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Ara sınavlar

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

186

 

Dersin Öğrenim Çıktılarının İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI(TEZLİ) Programı Yeterlilikleri ile İlişkisi

 No

 Program Yeterlikleri/Çıktıları                                                                                          

Katkı Düzeyi*

1

2

3

4

5

1

Lisans düzeyi yeterliliklerine ve insan hakları alanında edindiği bilgilere dayanarak, geldiği alanın sorunlarının insan haklarıyla bağlantısını kurar.

 

 

 

 

X

2

Karşılaştığı sorunlara insan hakları bilgisine dayanarak çözümler üretir.

 

 

 

 

X

3

İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri işbaşında kullanabilecek duruma gelir.

 

 

 

 

X

4

Mesleğini icra ederken karşılaştığı karmaşık sorunlara insan haklarına dayalı bir yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle çözüm üretir.

 

 

 

X

 

5

Edindiği bilgileri ve insan hakları alanındaki çalışmaları, güncel problemlerle ilişkilendirerek, gerek alanındaki gerek alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel biçimlerde sistemli olarak aktarır.

 

 

 

X

 

6

İnsan hakları alanında kazanacağı uzmanlık bilgisi ve becerilerine dayanarak, sosyal sorunları değerlendirir, gerektiğinde de yönlendirir.

 

X

 

 

 

7

Uzmanlık alanındaki çalışmalarında alana özgü yetkinliğini oluşturan bilgileri değerlendirirken etik değerleri gözetir

 

X

 

 

 

8

Her türlü biçimde inceleme ve araştırmada etik ve insan hakları bilgisini temele alır.

 

 

 

 

X

9

İnsan hakları alanındaki uzmanlık bilgisini kullanarak, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme etkinliklerini yönetir.

X

 

 

 

 

10

İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve topluma hizmet alanlarında kullanır

 

 

 

 

X

11

Çevresinde insan hakları duyarlılığının geliştirilmesi için uzmanlık bilgisini kullanır.

X

 

 

 

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.


* 1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek