İHA 516 İNSAN HAKLARI, HUKUK VE DEVLET DERSİ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

Doç. Dr. Gülriz Uygur tarafından verilmekte olan ders 27 Eylül 2013 Cuma günü, programına uygun saatte yapılacaktır.

Anabilim Dalı Başkanlığı