İHA 597 - Mezuniyet Projesine Hazırlık

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İNSAN HAKLARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2012-13 Bahar Yarıyılı

MEZUNİYET PROJESİNE HAZIRLIK

İHA 597 01

15  AKTS Kredisi

2. yıl – 3. yarıyıl

Yüksek Lisans

Zorunlu

3 s/hafta

Teorik: 3 s/hafta    

Türkçe

Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, İletişim Bilgileri:

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

        İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, e-posta: [email protected],

Dahili tel no: 2208

(Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:

http://insanhaklari.maltepe.edu.tr/

       

Dersin Genel Amacı:

Dersin amacı, öğrencilerin insan haklarıyla ilgili bir problemi ortaya koyacak, analiz edebilecek ve bu problemle ilgili savlarını temellendirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktır.

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda öğrencilerin :

 1. Açıkça görünen veya görünmeyen bir insan hakları problemini ortaya koymaları,
 2. Bir insan hakları problemini araştırabilmek için malzeme oluşturmasını öğrenmiş olmaları,
 3. Oluşturulan malzemenin nasıl kullanılabileceğini öğrenmiş olmaları,
 4. O problemle ilgili bir proje hazırlamaları beklenir.

Genel Yeterlilikler:

Bir araştırma projesini hazırlama

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Tartışma, sunuş

Dersin veriliş şekli:

Yüzyüze

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer:

Yok

Önkoşul:

Programın zorunlu derslerini tamamlamış olmak.

Eş dönemli koşul:

Yok

Önerilen ilave dersler:  

Yok

Dersin içeriği:

Bu derste öğrenciler, yapılmış araştırmalara dayanarak, araştırmada hareket noktası ve metot sorunları üzerinde düşündürülecek; her biri çalışmak istediği bir problem belirleyecek, sonra da bu problemin nasıl incelenebileceği konusunda tartışacak, sömestre sonuna kadar da "mezuniyet projesi"nin önerisini hazırlayacaktır.

Ders kategorisi:

 1. Temel meslek dersleri

 

 1. Uzmanlık/alan dersleri

X

 1. Destek dersleri

 

 1. Aktarılabilir beceri dersleri

 

 1. Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri

 

Ders Kitabı / Yardımcı Okumalar:
 1. Çotuksöken, Betül, Ayşe Erzan, Orhan Silier,ed. (2003). Ders Kitaplarında İnsan  Hakları: Tarama Sonuçları, İstanbul:Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
 2. Çotuksöken, Betül (2010). İnsan Hakları ve Felsefe, İstanbul: Papatya Yayıncılık, İstanbul.
 3. Kuçuradi, İoanna, (1988). Dünya Problemleri Karşısında Felsefe Seminerinin Açış Konuşması, Ankara, TFK Yayınları.
 4.  Hume, D.(2009). İnsanın Anlama Yetisi Üzerine bir Soruşturma, çev. Ergün Baylan, BilgeSu Yayınları, Ankara.
 5. James, W.(1986). Pragmacılık, çev. M.Aşkın, MEB Yayınları, Ankara.
 6. Kuçuradi, Ioanna-Peker, Bülent (1997) (Ed.), Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara.
 7. Öğrencinin çalışmak istediği konuyla ilgili literatür.

Haftalık ders konuları:

Haftalar

Tartışılacak/İşlenecek Konular

1. Hafta

Giriş

2. Hafta

İnsan Haklarında teorik araştırma yapmanın sorunları

3. Hafta

İnsan haklarında deneysel araştırma yapmada hareket noktası

4. Hafta

Teorik araştırmalarda metod sorunları

5. Hafta

Deneysel araştırmalarda metod sorunları

6. Hafta

Öğrencilerin araştırma yapmak istedikleri alanın belirlenmesi

7. Hafta

Öğrencilerin araştırma yapmak istedikleri problemin belirlenmesi

8. Hafta

Öğrencilerin araştırma yapmak istedikleri problemin belirlenmesi

9. Hafta

Öğrencilerin araştırma yapmak istedikleri problemin belirlenmesi

10. Hafta

Öğrencilerin araştırma yapmak istedikleri problem için malzeme hazırlaması

11. Hafta

Öğrencilerin araştırma yapmak istedikleri problem için malzeme hazırlaması

12. Hafta

Mezuniyet projesi önerisinin sunulması

13. Hafta

Mezuniyet projesi önerisinin sunulması

14. Hafta

Açık kalan konular

 
Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Sayısı

Katkı Payı

Devam

 

 

Laboratuvar

 

 

Uygulama

 

 

Alan Çalışması

 

 

Derse Özgü Staj (Varsa)

 

 

Ödev

2

%20x2

Sunum

2

%20x2

Projeler

1

%20

Seminer

 

 

Ara Sınavlar

 

 

Final

 

 

Toplam

 

%100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

%80

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

%20

Toplam

 

%100

AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)

Etkinlikler

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam
İş Yükü

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, vb)

28

10

280

Sunum / Seminer Hazırlama

1

30

30

Proje

 

 

 

Ödevler

1

20

20

Ara sınavlar

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

375

 

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

 No

Program Yeterlikleri/Çıktıları                                                                                           

Katkı Düzeyi*

1

2

3

4

5

1

    Lisans düzeyi yeterliliklerine ve insan hakları alanında edindiği bilgilere dayanarak, geldiği alanın sorunlarının insan haklarıyla bağlantısını kurar.

 

 

 

 

X

2

    Karşılaştığı sorunlara insan hakları bilgisine dayanarak çözümler üretir.

 

 

 

 

X

3

     İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri işbaşında kullanabilecek duruma gelir.

 

 

 

 

X

4

     Mesleğini icra ederken karşılaştığı karmaşık sorunlara insan haklarına dayalı bir yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle çözüm üretir.

 

 

 

 

X

5

     Edindiği bilgileri ve insan hakları alanındaki çalışmaları, güncel problemlerle ilişkilendirerek, gerek alanındaki gerek alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel biçimlerde sistemli olarak aktarır.

 

 

 

 

X

6

    İnsan hakları alanında kazanacağı uzmanlık bilgisi ve becerilerine dayanarak, sosyal sorunları değerlendirir, gerektiğinde de yönlendirir.

 

 

 

 

X

7

    Uzmanlık alanındaki çalışmalarında alana özgü yetkinliğini oluşturan bilgileri değerlendirirken etik değerleri gözetir

 

 

 

 

X

8

    Her türlü biçimde inceleme ve araştırmada etik ve insan hakları bilgisini temele alır.

 

 

 

 

X

9

    İnsan hakları alanındaki uzmanlık bilgisini kullanarak, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme etkinliklerini yönetir.

 

 

 

 

 

10

     İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve topluma hizmet alanlarında kullanır

X

 

 

 

 

11

   Çevresinde insan hakları duyarlılığının geliştirilmesi için uzmanlık bilgisini kullanır.

 

 

X

 

 

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.


* 1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek