İnsan Hakları Alanında Çalışan STK'lar

İnsan Hakları Derneği (İHD)

 

Merkezi Ankara'da olan dernek, Türkiye'deki insan hakları mücadelesinin öncü kuruluşlarındandır.

 

 

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve 32 insan hakları savunucusu aydın tarafından 1990 yılında Türk Medeni Yasası'na göre kurulmuş, hükümet dışı ve bağımsız bir kuruluştur. Özellikle işkence madurları ve yakınları ile ilgili yürütttüğü çalışmalar ile öne çıkmaktadır. 

 

 

 

Gündem Çocuk Derneği - Çocuk Hakları Merkezi (Gündem: Çocuk!)

 

Gündem: Çocuk!, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütüdür. Çalışmalarını çocuk hakları alanında yaşanan sorunların temelindeki paradigmanın değişmesi, savunuculuk, ağ çalışmaları ve katılım programları altında, öncelikli çalışma arkadaşları olan çocuklarla birlikte sürdürür.

 

 

 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

 

Amacı, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede, misyonu, bu hakların ağır ihlallerini engellemeye ve sonlandırmaya odaklanmış bir şekilde eyleme geçip, araştırmalar gerçekleştirmektir.

 

 

 

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (Mazlum-Der)

 

Devletten ve siyasal parti ve gruplardan bağımsız çalışan bir insan hakları örgütü olan MAZLUMDER, insan haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlar için çifte standartsız bir temelde savunmaya kararlı bir grup insanın ortak girişimi olarak doğdu. MAZLUMDER, Türkiye içinde ve dışında insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi; her türlü insan hakları ihlallerinin son bulması için çalışmaktadır

 

 

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

 

Yurdumuza sığınmış sığınmacı, göçmen veya mülteci durumundaki sahipsiz insanların haklarını korumak ve savunmak için, 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kuruldu.

 

 

Helsinki Yurttaşlar Derneği

 

Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler.

 

 

 

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)

 

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından kurulmuş bağımsız bir Platformdur.

 

 

 

Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı (MOR ÇATI)

 

1990 yılında kurulan vakıf, şiddete maruz kalan kadınlara hukuksal ve pratik destekte bulunmayı, şiddetle yüz yüze olan kadınlarla dayanışmayı ve aile içindeki şiddete karşı mücadeleyi yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

 

 

 

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayannışma Derneği (Öz-Ge Der)

 

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der), risk altındaki çocuk ve gençleri desteklemek ve bu anlamda toplumsal farkındalık ve duyarlılığı geliştirmek hedefiyle kurulmuş öncü ve bağımsız bir sivil toplum örgütüdür.

 

 

 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)

 

Güçlü ve demokratik bir sivil toplum ulaşılmasını hedefleyen STGM'nin misyonu: - sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi,

-örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi,

-sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için,

kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmektir.

 

 

 

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfi

 

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı; suça sürüklenerek yasalarla sorun yaşayan çocuk ve gençlerin toplumsal yaşama aktif ve üretken bir biçimde katılmalarına destek olmak amacıyla kurulmuştur. 

 

 

 

Uluslararasi Çocuk Merkezi (ICC)

 

1999 yılından bu yana Ankara-Bilkent'te öncelikli olarak Çocuk, Kadın ve Aile Sağlığı konularında ve  Çocuk Hakları ile ilgili tanıtım, savunu ve eğitim programları yürütmekte olan bir sivil toplum kuruluşudur.

 

 

 

Fişek Enstitüsü Çalişan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfi

 

Amacı, Prof.Dr.Nusret H.Fişek'in ülkemize kazandırdığı, toplum hekimliği felsefesini zenginleştirerek ve uygulamalarla besleyerek yaşatmaktır. Bu çalışmaları sırasında, önemli sosyal risk gruplarını oluşturan çalışan çocuklar ve kadınlara da özel bir ilgi göstermektedir. Herkese sağlık kavramının, toplum kalkınması, halk eğitimi, toplum örgütlenmeleriyle ilişkiler ve sosyal hekimlik politikalarını da kapsadığının bilincindedir.

 

 

 

Greenpeace Türkiye Ofisi

 

1971'den bu yana dünyanın dört bir yanında çevre katliamlarına mücadele veren Greenpeace Tükirye'de de şubesi bulunan, kar amacı gütmeyen bir çevre kuruluşudur. 

 

 

Kadın Merkezi (KAMER)

 

2000 yılından beri faaliyet gösteren örgüt, kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek ve bu uygulamaların insan haklarına uygun alternatiflerini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

 

 

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL)

 

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (Kaos GL) amacı, kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, eşcinsel varoluşlarını gerçekleştirme ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmaktır.