Kürsü Hakkında

 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
UNESCO FELSEFE VE İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜ HAKKINDA BİLGİ
 
 
UNESCO Kürsüleri programı 1992 yılında başladı. Amacı, üniversitelerarası işbirliğini dünya düzeyinde geliştirmek, üniversiteler arasında bilgi paylaşımını ve akademik dayanışmayı teşvik etmektir.
 
1992’de 17 kürsüyle başlamış olan bu program, bugün 126 ülkede 664 kürsüyle devam etmektedir. Dünya’da, 8’i aktif olan 14 UNESCO Felsefe Kürsüsü var.
 
Türkiye’de üç UNESCO kürsüsü vardır. Biri Boğaziçi Üniversitesinde Mekatronik üzerine, ikincisi Galatasaray Üniversitesinde Bilgisayar Destekli Üretim Mühendisliği üzerine, üçüncüsü de Maltepe Üniversitesinde Felsefe ve İnsan Hakları üzerinedir.
 
2009 yılında kurulan UNESCO Kürsümüzün amaçları, dünya düzeyinde felsefî bilgiye dayanan insan hakları araştırmalarının yapılması, özellikle de insan haklarıyla ilgili kavramların içeriklerinin bilgisel belirlenmesi, hukukun bu temellerden hareket edilerek oluşturulması ve uygulanması ve insan hakları eğitiminin bu temel üzerinde yapılması gibi amaçlardır.
 
Çalışmalarımızda hareket ettiğimiz anlayış, insan haklarına ilişkin yaygın olan anlayışın         –insan haklarının kişiyi devlete karşı korumak olduğu anlayışının– tersi olan bir anlayış: devlet dediğimiz insansal-hukuksal kurumun bugün varoluş nedeninin, yurttaşların insan haklarını korumak olduğu anlayışıdır. Devlet böyle anlaşıldığında, kamu görevi de insan haklarını koruma görevi olur.
 
Merkez ve Kürsüde düzenlenen uluslararası konferanslar şunlardır:
Evrensel Bildirgenin 60. Yılında İnsan Hakları / Human Rights 60 Years After the Universal Decleration (2008)
Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek / Rethinking the Philosophy of Law (2009)
Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları / The Problem of Identities in South-Eastern Europe and Human Rights (2009)
Goldstone Raporu’ndan Sonra İsrail’de İnsan Hakları / Human Rights in Israel after the Goldstone Report ve Gazze: Unutulmuş bir Hapishane / Gaza: A forgotten Prison (2010)
Laiklik ve İnsan Hakları / Laїcité and Human Rights (2010)
 
Kürsümüz, geçtiğimiz Nisan ayında, Québec Üniversitesi, Paris VIII Üniversitesi, Tunus I Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi UNESCO Kürsülerinin işbirliğiyle yeni bir uluslararası projeye başlamış bulunuyor: “Eğitimi Yeniden Düşünmek / Rethinking Education” projesine.
 
İlgili Bağlantılar:
Kürsünün Faaliyet Raporları