MERKEZ YÖNETİM KURULU

Merkez Müdürü


Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ 

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl Prof. Dr.Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı. 1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı tez ile Doktora derecesini aldı.
1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Felsefe ve Latince dersleri verdi.

1968'de Hacettepe Üniversitesi’ne atanan Kuçuradi, 1969 yılında Felsefe Bölümü'nü kurdu ve emekli olduğu 2003 yılına kadar Bölüm Başkanlığını yürüttü. 1970'te doçent; 1978'de profesör oldu. Kuçuradi bu üniversitede İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu ve bu Merkezin bünyesinde İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütmeye başladı. Felsefe ve İnsan Hakları konusunda bir UNESCO kürsüsü sahibi olan Ioanna Kuçuradi, halen, Maltepe Üniversitesi’nin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.  

Merkez Müdür Yardımcısı


Prof. Dr. Sevgi İYİ

1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden 1982 yılında Yüksek Lisans ve 1989 yılında da Doktora derecelerini aldı. 1979-1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde asistan olarak görev yapan Prof Dr. İyi, 1990 yılında Uludağ Üniversitesi’ne atandı ve bu üniversitede Felsefe Bölümünü kurdu. 1994 yılında doçent, 2001 yılında da profesör oldu.

Çağımızda Metafizik SorunuMartin Heideger’de İnsan Sorunu ve Cumhuriyet Dönemi’nde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları başlıklı kitapları ve insan felsefesi, etik, değer felsefesi, çağdaş felsefe ve sanat felsefesi alanlarında yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Halen, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde görevli olan Prof. İyi Türkiye Felsefe Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Maltepe Üniversitesi’nin İnsan Hakları ve Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri*


Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Darüşşafaka Lisesinde altı yıl öğretmenlik yaptı ve İstanbul Üniveresitesi Kütüphanesinde çalıştı. 1982 yılında araştırma görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde çalışmaya başladı ve 1984 yılında Ortaçağ Felsefesi alanında Doktora derecesi aldı. 1988 yılında doçent,1996 yılında profesör oldu. 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesinde çalıştıktan sonra, 2000 yılında Maltepe Üniversitesine geçti ve 2004 yılında, Felsefe Bölümünü kurdu. Halen, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.                          


BÜYÜKELÇİ (E) NUMAN HAZAR

1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Diplomasi ve Dış Münasebetler Bölümünden mezun oldu. 1967 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladıktan sonra, yurtdışında çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. Afrika, Doğu Asya ve Pasifik/İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Müdürü, Lagos’ta Büyükelçi, Avrupa Konseyi’nde Büyükelçi/Daimi Temsilci, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO’da Büyükelçi/Daimî Temsilci olarak görev yaptı. Farklı uluslararası konularda çeşitli ülkelerde yayınlanan Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki çeşitli makalelerinin yanı sıra, Küreselleşme Sürecinde  Afrika ve Türkiye-Afrika İlişkileri, Uluslararası Politika ve Uygarlıklar, Bilim ve Teknoloji Diplomasisi ve İnsan Hakları ve Diplomasi kitaplarının da yazarıdır.                           


Prof. Dr. Şahin KARASAR

Maltepe Üniversitesi Rektörü

1990 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Sinema-Televizyon Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Marquette University, Wisconsin’den TV Yayın İşletmeciliği alanında Yüksek Lisans derecesini, 1999 yılında da Anadolu Üniversitesinden İletişim Bilimleri alanında Doktora derecesini aldı. 1990-2005 yılları arasında Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı. 2005-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2010-2014 yılları arasında THY Eğitim Başkanlığı yaptı. 2014 yılından bu yana Maltepe Üniversitesinin Rektörüdür.

Hüseyin ŞİMŞEK

Maltepe Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı

 


Köksal TOPTAN

 

 

 

 


 

* Soyadı sırasıyla