Avrupa Birliği-Türkiye Projesiyle İlgili Eğitim

Soysal Hizmet Uzmanları İçin Etik Eğitimi

Merkezimizin katılımcı olduğu “Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” başlıklı Avrupa-Türkiye projesiyle ilgili eğitim, üç grup halinde 16-20 Ocak 2016, 23-27 Ocak 2016 ve 20 Ocak-3 Şubat 2017 tarihlerinde Üniversitemizde yapıldı.
Türkiye Felsefe Kurumu tarafından, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin işbirliğiyle yürütülen  ve Merkezimizin katılımcı olduğu “Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” konulu Türkiye-Avrupa Birliği projesi kapsamında yapılan  ve üç hafta süren bu eğitimlere her hafta, 20’şer sosyal hizmet uzmanı katıldı.
Projenin genel amacı, sosyal hizmet alanındaki insan hakları ihlallerinin temelinde yatan etik sorunlara ışık tutmak, alan araştırması ve eğitimle ülkemizde sosyal hizmetlerin ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin bu konudaki kapasitesini güçlendirmek, böylece konuyla ilgili farkındalığı artırmak. Proje kapsamında ayrıca “Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma yaşamlarında karşılaştıkları veya gözlemledikleri zorluklar ve diğer etik ihlal ve sorunlara ilişkin durum analizi araştırması” yürütülüyor ve sosyal hizmet uzmanları için bir Meslek Etiği Rehberi hazırlığı yapılıyor.