Soysal Hizmet Uzmanları İçin Etik Eğitimi

Türkiye Felsefe Kurumu tarafından, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin işbirliğiyle yürütülen  ve Merkezimizin katılımcı olduğu “Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” konulu Türkiye-Avrupa Birliği projesi kapsamında yapılması öngörülen eğitimler, Üniversitemizde devam etmektedir. Üç hafta sürecek bu eğitimlere her hafta, 20’şer sosyal hizmet uzmanı katılmaktadır.

Projenin genel amacı, sosyal hizmet alanındaki insan hakları ihlallerinin temelinde yatan etik sorunlara ışık tutmak, alan araştırması ve eğitimle ülkemizde sosyal hizmetlerin ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin bu konudaki kapasitesini güçlendirmek, böylece konuyla ilgili farkındalığı artırmak. Proje kapsamında ayrıca “Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma yaşamlarında karşılaştıkları veya gözlemledikleri zorluklar ve diğer etik ihlal ve sorunlara ilişkin durum analizi araştırması” yürütülüyor ve sosyal hizmet uzmanları için bir Meslek Etiği Rehberi hazırlığı yapılıyor.