Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ile İlgili Çalışmalarımız

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin işbirliğiyle, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısını Paris İlkeleri çerçevesinde gözden geçirmiştir. Gözden geçirilmiş metin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 25 Nisan 2012 tarihli toplantısında, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi tarafından sunulmuştur.

İlgili metinleri ve 21 Haziran 2012'de TBMM'de kabul edilen 6332 Sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununu aşağıda bulabilirsiniz.

 

- Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin 'Türkiye İnsan Hakları Kurumu' başlıklı değerlendirmesi


- Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı (Hükümet Tasarısı)

- Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı (Merkezimizin Görüşü)

- Türkiye İnsan Hakları Kurumu Hükümet Tasarısı ile Merkez Görüşü (Karşılaştırmalı Metin)

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu (Kanun No: 6332 / Kabul Tarihi: 21 Haziran 2012)