Tamamlanmış Etkinlikler

Merkezimizde şimdiye kadar düzenlenen bellibaşlı etkinlikler aşağıdaki gibidir: 

- XXI. Yüzyılın Başında İnsan Haklarını Korumada Karşılaşılan Sorunlar (10-11 Aralık 2007)

- Evrensel Bildirgenin Altmışıncı Yılından İnsan Hakları / Human Rights Sixty Years After Universal Declaration (6-7 Kasım 2008)

- Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar (24 Haziran 2009)

- İnsan Haklarına İlk Adım Yaz Okulu: "Ben Yapmam!" (Ağustos 2009)

- Beşinci Balkan Ülkeleri Felsefe Semineri (6-7 Temmuz 2009)

- Hukuku Oluşturmada ve Uygulamada Etik ve İnsan Hakları Konferansı (5-6 Mayıs 2011)

- İş Dünyasında Etik ve İnsan Hakları Sempozyumu (8 Aralık 2011)

- İnsan Hakları Karikatür Yarışması (Temmuz-Kasım 2011)

- Rusya Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü Ziyareti (18-20 Nisan 2012)

 

Ayrıca, yıllara göre etkinliklerimize aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 

2015  |  2014  |  2013   |  2012   |   2011  |   2010   |   2009   |   2008   |    2007