UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’ın 2017 Dünya Felsefe Günü Mesajı

        Felsefe ilham verici bir disiplin olduğu kadar, toplumları değiştirebilen bir günlük pratiktir. Dünyadaki düşünsel akımlarının farklılığını keşfedebilmemizi sağlamakla, felsefe, kültürlerarası dialoğu teşvik eder. Bizi düşünce talimlerine ve kanaatlerle akla dayanarak yüzleşmeye açık hale getirmekle, daha hoşgörülü, daha saygılı bir toplum kurmaya yardımcı olur.
 
        “(…) Felsefe dargörüşlülüğe karşı bir kale burcudur (…)”
                                                           *
        UNESCO için felsefe, aynı zamanda insanlığın yaratıcı olanaklarının açığa çıkmasının ve yeni fikirler ortaya koymanın yoludur. Felsefe değişimin, sürdürülebilir gelişmenin ve barışın düşünsel koşullarını yaratır.
 
        Ağustos 2017’de, Belçika’da toplanan İnsan Bilimleri Dünya Konferansı, insan bilimleri öğretiminin ana çizgilerini ortaya koymuştur. UNESCO bu vizyonu paylaşmaya ve son yıllarda bu konuda devrim yaratmış yeni pratiklere ışık tutmaya; bunları medyada, gençler arasında, okul dışında da yaymaya ve bugün filozofların resim, müzik ve görsel kültürü nasıl kullandıklarını göstermeye çalışıyor.
 
        Pascal “İnsan bir kamıştan başka bir şey değildir (…), ama düşünen bir kamıştır (…) O zaman da bütün onurumuz düşünmekten ibarettir” demişti. Bugün bile felsefe, dargörüşlülüğe karşı bir kale burcudur; enformasyonun saldırısı ve herşeyi basitleştirerek kültürleri birbirine düşürmeye çalışan retorik karşısında eleştirel mesafe koymanın bir yoludur. Felsefeye acil ihtiyaç vardır. O, cevaplar vermez, ama doğru soruları sormamızı mümkün kılar. Şair Rabindranath Tagor’un sözleriyle, bizi “duyuların bağlarının dışına çıkmaya ve daha geniş bir özgürlüğe” davet eder. Bu fırsatı yakalamak gerekir. Üye devletleri, UNESCO’nun kalbinde yankılanan bu mesajı üstlenmeye davet ediyorum.
 
Audrey Azoulay
UNESCO Genel Direktörü