İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Genel Bilgi

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 9 Aralık 2005’te kurulmuş ve 2008-2009 akademik yılında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını yürütmeye başlamıştır. Merkez, yaygın eğitim programlarının çerçevesi içinde, bölgedeki ilçelerin İnsan Hakları Kurullarının işbirliğiyle, kamu görevlileri için insan hakları eğitimi programları düzenlemektedir. 2009 yılının Ağustos ayında da, Marmara Eğitim Vakfı, Af Örgütü ve Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin işbirliğiyle bölge okullarından 12-16 yaş arasındaki 100 öğrenci için bir insan hakları kampı gerçekleştirmiştir.

 

13 Mayıs 2009 günü UNESCO ile imzalanan bir anlaşmayla, Merkezin bünyesinde bir UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü kurulmuştur. Bu kürsü, 2010 yılında, başka ülkelerdeki UNESCO kürsülerinin işbirliğiyle, “Eğitimi Yeniden Düşünmek” konulu, geniş boyutlu uluslararası bir proje yürütmeyi planlamış; “Laiklik ve İnsan Hakları” başlıklı bir uluslararası konferans dizisine başlamış ve bir “Filistin Günü” düzenlemiştir.

 

Merkez, kuruluşundan bu yana, biri ulusal, üçü uluslararası olmak üzere, “İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar”(2007), “Evrensel Bildirgenin 60. Yılında İnsan Hakları” (2008), “Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar” (2009) ve “Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları” (2009) konulu konferanslar düzenlemiş, ilk üç konferansta sunulan bildirileri de birer kitap olarak yayımlamıştır.

 

Merkez, kendisinden istenen ya da kendi kararıyla bazı insan hakları ihlâlleriyle ilgili, örneğin cezaevlerindeki ölümcül hastalar hakkında, görüş bildirmiş; Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinin işbirliğiyle de “Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı” üzerine bir çalışma yapmış, bu tasarıyı Paris ilkelerine uygun hale getirmiş ve önerilerini TBMM Anayasa Komisyonunun ilgili alt komisyonuna bildirmiştir.

 

 

Merkezin Misyonu

Merkezin misyonu, yaptığı araştırmalar, düzenlediği toplantılar, yayınladığı kitaplar, gerçekleştirdiği örgün ve yaygın eğitim ve diğer çalışmalarla, Türkiye’de ve dünyada olanbitenlere insan hakları perspektifinden bakan insanların sayısının artmasına, bu perspektifin yayılmasına ve yasalar yapılırken ve uygulanırken açık kavranılmış insan haklarının temel alınmasına katkıda bulunmaktır.

 

Merkezin Vizyonu

Merkezin vizyonu, bilgisizlikten kaynaklanan insan hakları ihlallerinin olmadığı, tedavi edilebilir hastalıklardan insanların ölmediği, aç insanların yaşamadığı ve gitgide artan sayıda insanların insan onuruna yakışır bir yaşam sürdüğü bir Türkiye ve bir dünya.

 

İlgili Bağlantılar:

Merkez Yönetmeliği

Merkez Yönetim Kurulu

Merkez Çalışanları